Jak pracujemy:

Zgodnie z ustawą Prawo Wodne, w zasadzie każda ingerencja w środowisko wodne pociąga za sobą szereg formalności do spełnienia. Aby otrzymać niezbędne zezwolenie, tzw. pozwolenie wodnoprawne, należy wykonać operat wodnoprawny, który jest kluczowym dokumentem stanowiącym podstawę do wydania pozytywnej decyzji administracyjnej.

Operaty wodnoprawne

Operaty wodnoprawne

Zgody wodnoprawne

Zgody wodnoprawne

Koncepcje projektowe

Koncepcje projektowe

Doradztwo i analizy

Doradztwo i analizy

O nas

Naszą misją jest:

Edukacja
Wodę należy szanować - z takim podejściem przeprowadzamy nasze prace.
O nas
Od 2018 roku pod marką KOMES WATER wyodrębnioną z grupy KOMES dzielimy się wiedzą, wdrażamy i rozwijamy nowe technologie w szerokiej branży usług hydrotechnicznych
Nasze projekty
Naszą ideą jest podejmowanie i rozwiązywanie projektów nietypowych
Zespół
Jesteśmy zespołem energicznych i obcujących z innowacjami inżynierów.

Nasi specjaliści przygotują dla Państwa kompletną dokumentację:

Na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
Na odprowadzanie ścieków zawierających substancje szkodliwe
Na odprowadzanie ścieków
Pobór wód powierzchniowych i podziemnych
Na wykonanie, przebudowę lub likwidację urządzenia wodnego
Na korzystanie z wód
Na trwałe odwadnianie gruntów
Odwadnianie upraw
i wiele innych

Po złożeniu wniosku monitorujemy procedurę

a w razie konieczności reprezentujemy Klienta przed organem administracyjnym, którym najczęściej jest:

  • dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej (RZGW) Wód Polskich,
  • dyrektor zarządu zlewni,
  • minister właściwy do spraw gospodarki wodnej – jeżeli wnioskodawcą są Wody Polskie

Ważne!

Wykonanie operatu wodnoprawnego jest niezbędne do otrzymania pozwolenia wodnoprawnego, które należy uzyskać przed rozpoczęciem swojej inwestycji bądź działalności, ponieważ korzystanie z wód bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego naraża podmiot na karę aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny!